Har du tatt frem båndet til Fido?

1. april startet den ordinære båndtvangen, som gjelder over hele landet. Denne varer frem til 20. august og i denne perioden må hunden være i bånd eller forsvarlig inngjerdet.

Båndtvangen er til for å forhindre skade på vilt og beitedyr, som er ekstra sårbare nå på våren og forsommeren. En hund kan lett gjøre skade på egg og dyreunger, hvis den løper utenfor stien uten tilsyn.

Det er imidlertid noen hunder som er fritatt båndtvangen, blant annet hunder brukt til politi- og redningsarbeid. Det er også enkelte parkanlegg i de store byene som har opphevet båndkravet. Mer informasjon om områder med opphevet båndkrav kan du finne ved å kontakte din kommune.

 • PÅKJØRSEL AV DYR

 • Hvis uhellet er ute, må du gjøre følgende:
  >Stopp bilen øyeblikkelig.
  > Sjekk om dyret fremdeles lever.
  > Hvis ja: ring nærmeste veterinær og bring dyret til veterinæren. Varsle politiet etter at dyret er kommet til veterinær.
  > Hvis nei: varsle politiet og bring dyret til en veterinær for sjekk av chip og destruering av kadaveret. Ring på døren til nærliggende hus for å høre om de kjenner til dyret.
  > Om dyret stikker av etter ulykken så må du lete etter dyret. Dersom du ikke finner dyret anbefaler vi å melde fra til Politiet/Mattilsynet og til nærliggende hus. Legg gjerne ut en melding på sosiale medier og andre aktuelle steder slik at publikum i området kan være oppmerksomme på at det kan være et dyr i nærheten som trenger hjelp.

  Og husk; vi har alle en lovfestet plikt til å hjelpe dyr i nød, jf dyrevelferdsloven §4!

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015