Vaksine

Vaksine
Katten skal vaksineres mot katteinfluensa og kattepest som kattunge, og revaksineres årlig resten av livet. Vaksine og helsesjekk bør finne sted minst en gang i året.

En vaksinasjon er en injeksjon der dyret får tilført en variant av det smittestoffet/viruset som er årsak til sykdommen. Dyrets immunsystem blir aktivert og stimulert til å produsere antistoffer mot viruset. Immunsystemet lagrer «oppskriften» på hvordan den skal drepe det spesifikke viruset, slik at om dyret blir utsatt for dette viruset senere, vil det raskt bli gjenkjent og kroppen går i gang med antistoffproduksjonen for å tilintetgjøre viruset før det rekker å skape sykdommen.

Om katten din ikke er vaksinert ennå, snakk med din veterinær. Et vaksinert dyr er beskyttet mot de sykdommene det er vaksinert mot, og vaksine er et rimelig og effektivt forebyggende tiltak.