Nyresvikt

Nyresvikt er en vanlig sykdom hos eldre katter, men noen ganger dukker den opp hos yngre katter også. Nyresvikt kan skyldes forgiftninger, infeksjoner, nyresvulst eller immunologiske reaksjoner hos katten, men det er ofte vanskelig å fastslå den utløsende faktor.

Når man har mistet mer enn 75% av den totale nyrefunksjonen begynner urinstoffer, som normalt tisses ut, å samle seg i blodet. Man behøver dessuten nyrene for å ha en normal saltbalanse i kroppen og for å produserer røde blodlegemer. Nyresvikt kan der for føre til blant annet avkalking av skjelettet og blodmangel (anemi). Resultatet av en sviktende nyrefunksjon er at væske bare renner gjennom nyrene (økt urinmengde), stoffer som skal skilles ut av nyrene blir igjen i blodet, mens stoffer som normalt sett skal bli igjen i kroppen, for eksempel proteiner, tisses ut.

Symptomer
Symptomer avhenger av graden av nyresvikten, men vekttap, økt væskeinntak, urinmengde og søvnbehov er vanlig. Oppkast, diaré og forstoppelse kan også forekomme. 

Behandling
Siden nyrene ikke kan helbrede seg selv, vil behandlingen ta sikte på å forsinke prosessen og redde det som reddes kan av nyrefunksjonen. Man vil også kontrollere de sekundære problemene som anemi og hypertensjon.

Nedsatt nyrefunksjon gir elektrolyttforstyrrelser og endrer kroppens syre og basebalanse. Disse forstyrrelsene kan rettes opp ved væsketerapi. En tilpasset diett er svært viktig, fôret må ha en tilpasset protein og saltmengde som sparer den resterende delen av funksjonelt nyrervev for salt og proteinbelastninger. Det finnes en del fôrmerker spesielt tilpasset nyresyke katter. Man bør følge opp verdiene for nyrer, røde blodlegemer og blodsalter jevnlig, avhengig av hvor alvorlig nyresykdommen er. Katten må alltid ha fri tilgang til vann.

Prognosene er varierende og det er umulig i hvert enkelt tilfelle å si, men mange katter kan leve i flere år om de får rett behandling.