Det er mange eierløse katter som lider fordi de sulter, fryser eller er syke.
Dette er ikke akseptabel dyrevelferd. For å få ned antallet eierløse katter må
du som eier en katt ta ansvar og kontakte veterinær for å ID-merke og kastrere
eller sterilisere katten din.

Mange myter omkring kastrering av katt kan stå i veien for at dyreeiere tar gode valg for katten sin, og dermed bidrar til en stadigøkning av hjemløse katter i Norge.

Les mer under: