Visste du at

 

Kaniner kan leve i 6-13 år?
Kaniner lever lenge, så før du skaffer deg kanin bør du finne ut om du har mulighet eller ønsker å binde deg så lenge. Les mer om hva du bør tenke på før du skaffer deg kanin her.

 Kaniner kan bli kjønnsmodne og fruktbare allerede ved 10-12 ukers alder? 
Det er derfor viktig å skille han og hunnkaniner når de når den alderen, for å unngå uønskede kull. Kaniner kan også bli gravid igjen rett etter fødsel dersom hun har tilgang til en fruktbar hannkanin, så det er viktig å holde dem adskilte. 

 Kaniner ikke er gnagere?
Det er en stor misforståelse at kaniner er gnagere. De hører til harefamilien og har derfor helt andre behov enn for eksempel rotter og hamster.

Vi har tidligere informert om at kaniner ikke skal bades eller holdes på rygg, og det er behov for å gjøre det igjen. Vi ser for eksempel at "søte" videoer av kaniner som blir badet, gjerne mens de ligger på rygg i tillegg, deles.

Det er gode grunner til at kaniner ikke skal bades, som faren for nedkjøling, lungebetennelse og svekket pels. Les mer her: http://www.kaninboka.no/generelt-om-kanin/2...016/3/4/ikke-bad-kaninen-din

Så over til hvorfor man ikke skal holde kaniner på rygg; "Kaniner kan gå inn i en tilstand hvor de nærmest ser hypnotiserte ut, enten når de legges på ryggen eller håndteres på annen måte. Mange har forvekslet dette med at kaninen slapper av når den ligger urørlig på rygg i fanget eller i armkroken. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Tonisk immobilitet er en tilstand enkelte byttedyr har tilegnet seg for å unnslippe fiender. Det er en forsvarsmekanisme kaniner tyr til når den ikke har andre muligheter til å slippe unna". Tonisk immobilitet er en frykt- og stressrelatert tilstand. Les mer om temaet her: http://www.kaninboka.no/generelt-om-kanin/2016/2/23/ikke-legg-kaniner-p-ryggen-tonisk-immobilitet