Det hender man kommer over dyr som treng hjelp. Hva gjør man egentlig da?
 

Alle har hjelpeplikt!
Alle borgere i landet har ifølge dyrevelferdslovens § 4 hjelpeplikt når de finner dyr som lider. Kommer du over et sykt eller skadet dyr, skal du hjelpe det så langt du kan. I tillegg skal du melde fra til eier, alternativt veterinær eller politiet dersom eieren ikke erkjent. Om en sykdom eller skade er av et slikt omfang at dyret må avlives av dyrevelferdsmessige årsaker, dekker Mattilsynet kostnadene med avliving. Kommer du over et eierløst dyr som ikke er sykt eller skadet, ta kontakt med Mattilsynet.

Mattilsynet:
Vet du om dyr som ikke har det bra? Da skal Mattilsynet kontaktes. Dette kan gjøres enten på tlf eller på deres hjemmeside. På deres hjemmeside kan du sende inn bekymringsmeldinger, også anonymt.  Her kan du fylle ut informasjon om dyret/situasjonen og eventuelt legge ved bilder. For akutte henvendelser, ta kontakt med på tlf 22 40 00 00. Alle henvendelser til Mattilsynet blir fulgt opp. 

 


 Eierløse/forvillede dyr:

Katter: 
Kommer du over en tilsynelatende eierløs eller forvillet katt, bør du få den sjekket for ID-merke. Dette kan gjøres hos veterinær, politi eller hos oss. Om katten er ID-merket, kan eier kontaktes og bli gjenforent med katten sin. 

Dessverre er ikke alle katter ID-merket, noe som gjør gjenforening med eier vanskeligere. Derfor anbefaler vi alle å ID-merke katten sin! Om katten ikke er ID-merket, er annonsering neste steg for å finne eier. Dette kan gjøres ved annonser i aviser, oppslag i butikker eller på facebook. Vi er også behjelpelige til å dele annonser på vår facebook og hjemmeside. 

Vi har ikke mulighet å ta inn alle kattene vi får henvendelser om, så derfor ønsker vi at du gjør disse stegene før du tar kontakt med oss. 


Hund:
Hunder på ville veier kan tas hånd om av politiet, de kan kontaktes på tlf 02800.


Viltdyr:
Kommer du over skadde eller døde ville dyr, skal Viltnemnda i din kommune kontaktes. Alternativt kan politiet kontaktes om du ikke har nr til Viltnemnda. 


Trafikkskadde dyr:
Dessverre opplever vi at både katter og andre dyr blir påkjørt i trafikken. Iht. vegtrafikkloven har sjåføren et spesielt ansvar for å sjekke omfanget av skadene og yte den hjelp som er nødvendig. Eieren av dyret bør oppspores og kontaktes om det er mulig. Chip-merkede katter kan identifiseres blant annet på dyrlegekontorer og hos Mattilsynet.

Den generelle hjelpeplikten (jfr. dyrevelferdsloven) gjelder også dem som tilfeldig kommer over et påkjørt dyr. Dersom dyret allerede er dødt, og du finner det i vegkanten, ta dyret med til nærmeste veterinær som kan sjekke det for chip. Husk at det sannsynligvis finnes en eier som vil sette stor pris på å bli kontaktet.