Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Finnmark er en frivillig organisasjon og en del av Dyrebeskyttelsen Norge: Avdelingen er er registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 987004193.

Avdelingen ble etablert i 2004 som eneste avdeling i Finnmark og het da Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark.
Hovedbasen er i Alta, hvor det er et kattehus, men avdelingen jobber over hele Finnmark, med egen arbeidsgrupper i bla. Hammerfest, Vardø og Kirkenes 

Våre hovedoppgaver er å drive praktisk dyrevern, dvs. å hjelpe hjemløse og forlatte dyr i Finnmark. Å spre informasjon om god dyrevelferd, gi råd og undervisning for å forebygging dyretragedier.  Vi jobber mot å øke dyrevelferden i vårt fylke, spre informasjon, fange inn, medisinere, rehabilitere og omplassere hjemløse katter og kaniner, gi råd og undervisning for å forebygging dyretragedier.
Vi tilbyr informasjonstjeneste, veiledning og praktisk bistand til godt dyrehold. Vi tar imot og omplasserer hunder for folk som har havnet i en vanskelig livssituasjon og avliving er "eneste" alternativ. Vi har også ett tett samarbeid med veterinærer, andre dyrevernorganisasjoner og Mattilsynet da mange av sakene vi blir varslet om er vanskjøtsel av dyr.

I Dyrebeskyttelsen har vi hendene fulle med hjemløse og mishandlede dyr. De må være vår første prioritet, for uten oss har de ingen. Vi har ikke kapasitet til å ta til oss katter fra private hjem, og vi mener at eiere selv bør gjøre hva de kan for å finne et godt nytt hjem for dyret sitt. Dog skjer det at vi tar imot katter og andre dyr fra folk som har gjennomgått uforutsette forandringer i livet som gjør det vanskelig å fortsette å ta vare på dyrene sine som eks. langvarig kronisk sykdom, plutselig sykdom av alvorlig karakter og dødsfall.

Vi jobber daglig med å fremme dyrs rettigheter som individer, ikke som ting. Vi ønsker at alle som gir bort dyr (spesielt kattunger) skal tenke seg om de vil være med å støtte overpopulasjon, dyretragedier og hjemløse katter fram for å ta en symbolsk sum så man vet at de som kjøper dyret virkelig bryr seg. Vi minner om at kattunger bør være minst 12 uker når de tas fra mor.