STØTT OSS 

Vi er en frivillighetsbasert organisasjon der hovedinntekten vår er medlemsavgiftene, grasrotandelen og donasjoner fra både privatpersoner og noen bedrifter i form av stipender og gaver. Alle midler vi har går uavkortet til dyrene i fylket, blant annet drift av kattehuset hvor hjemløse katter får komme inn i varmen, får nok mat og blir sjekket av veterinær og eventuelt sterilisering/kastrering og ID-merket før de kommer til nye hjem. 

Siden vi ikke får økonomisk støtte hverken statlig eller kommunalt, er vi avhengig av inntekt fra medlemskontingenter, donasjoner, fjernadopsjon og grasrotandelen. Disse midlene er alfa og omega for at vi skal kunne drive arbeidet for dyra. Om du kunne tenke deg å støtte oss økonomisk, er det flere måter å gjøre dette på: 


 

BLI MEDLEM

For å hjelpe de som trenger det, er vi helt avhengige av medlemmer. Støtt dyrene ved å bli medlem. Da gir du litt, noe som betyr mye for veldig mange.

Til gjengjeld får du også medlemsbladet "Dyrenes Forsvarer" fire ganger i året som holder deg oppdatert om Dyrebeskyttelsens arbeid.


Hovedmedlemskap koster 390 kr årlig. Ungdom/Student, koster 300 kr årlig (t.o.m det året du fyller 26)
Barn, kr 200 pr år (t.o.m det året du fyller 12)

Finn siden:  https://www.dyrebeskyttelsen.no/stott-oss/

For å gi din støtte til oss velg Finnmark under kategorien "lokalavdeling" i skjemaet.

__________________________________________________________________________________

STØTT VIA TIPPEMIDLER

Alle som tipper hos Norsk Tipping kan velge å tilgodese en frivillig organisasjon 5% av sin spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Vi vil med dette oppfordre så mange som mulig til å støtte Dyrebeskyttelsen Finnmark. 

Det er enkelt å bli grasrotgiver. Spør etter oss hos tippekommisjonæren eller bruk vårt

Organisasjonsnummer 987004193

__________________________________________________________________________

STØTT VIA SMS

Send SMS med kodeord DBF til 2377 for å støtte dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Finnmark med 390  kr som går uavkortet til arbeidet med dyr i nød.

Meldingen er gratis.

___________________________________________________________________________________

UTSTYR TIL DYRENE

Ønsker du å gi oss kattemat, sand, klorebrett, katteleker, matskåler, hundeseler/senger/bur eller annet utstyr, tar vi imot dette med en hjertens takk. Kontakt oss da via kontakttelefonen på 98 44 75 92 eller via melding på vår facebookside for å avtale til for henting eller levering.

____________________________________________________________________________________

PENGEDONASJONER

Ønsker du å donere en sum til oss, kan det settes inn på vår konto til katt og hund.

Disse pengene går direkte til dyrene vi hjelper i form av medisiner og veterinærregninger.
Du kan hjelpe til med å dekke utgifter til mat, sand, leker, godbiter og annet nødvendig utstyr.

Benytt konto nr:  49011379922
Noter det er donasjon.

Om det er en spesiell katt eller hund du ønsker å støtte kan pengene øremerkes ved at du skriver dyrets navn i meldingsfeltet på giroen.  Om du donerer over 500 kroner har du krav på skattelette.

Send oss da en mail til www.postdbfinnmark@gmail.com

 

Dyrene trenger deg: Bli medlem!

 

Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten muligheter til å forsvare seg selv. Men vi trenger ikke godta et samfunn der dyr undertrykkes. Dyrebeskyttelsen Norge er dyrenes stemme når de trenger den mest. Men vi trenger flere stemmer. Flere som protesterer når dyr utsettes for urett, flere som er villige til å strekke ut en hånd til dem som er overlatt til seg selv.

Bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Finnmark

For å hjelpe de som trenger det, er vi helt avhengige av medlemmer. Støtt dyrene ved å bli medlem. Da gir du litt, noe som betyr mye for veldig mange. Til gjengjeld får du også medlemsbladet "Dyrenes Forsvarer" fire ganger i året som holder deg oppdatert om Dyrebeskyttelsens arbeid.

MEDLEM:
Hovedmedlemskap koster 390 kr årlig. Ungdom/Student, koster 300 kr årlig (t.o.m det året du fyller 26)
Barn, kr 150 pr år (t.o.m det året du fyller 12)

Bli medlem. Finn siden: http://www.dyrebeskyttelsen.no/medlem

For å gi din støtte til oss, må du velge DN Finnmark under kategorien "lokalavdeling" i skjemaet.

AVTALEGIRO

Avtalegiromedlemskap er den medlemsformen som gir Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Finnmark den tryggeste og mest stabile økonomien som igjen gjør oss best rustet til å hjelpe dyr i nød.

De første 390 kronene du gir på avtalegiro (minimum 50 kroner i måneden) blir regnet som kontingent. Alt over dette blir beregnet som gave. Du har krav på skattefradrag hvis du gir mer en 500 kroner i gave. Eks. 100 kroner i måneden x 12 = 1200 kroner. 810 kroner av dette kvalifiserer til skattefradrag (1200 – 390 = 810). Det er anledning til å velge avtalegiro. 

Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Finnmark er en frivillig organisasjon som er helt avhengig av den økonomiske støtten vi får fra dyreglade mennesker. Hjelp dyrene ved å gi ditt bidrag gjennom Norsk Tipping.

  • Er du en dyredetektiv?

    Vi har et eget barnemedlemskap som heter Dyredetektiven. Les mer på http://www.dyrebeskyttelsen.no/medlem

  • Er du en dyredetektiv?

    Jeg er Sherlock Fox og jobber for at dyr skal få et bedre liv. Dyr kan ikke si ifra om hvordan de har det og når de trenger hjelp. Derfor er det viktig å ha mennesker som snakker for dyrene. Din oppgave som dyredetektiv er å snakke for dyrene. En dyredetektiv er dyrenes stemme!